Xem ngày tốt

Chọn (dương lịch) : Chọn :

Ngày dương lịchNgày âm lịchCan chiXung khắcHoàng đạo 
1/4/201513/2/2015Đinh Mùi [丁未]Quý Sửu [癸丑]Kim ĐườngXem ngày
3/4/201515/2/2015Kỷ Dậu [己酉]Ất Mão [乙卯]Ngọc ĐườngXem ngày
6/4/201518/2/2015Nhâm Tí [壬子]Mậu Ngọ [戊午]Tư MệnhXem ngày
8/4/201520/2/2015Giáp Dần [甲寅]Canh Thân [更申]Thanh LongXem ngày
9/4/201521/2/2015Ất Mão [乙卯]Tân Dậu [辛酉]Minh ĐườngXem ngày
12/4/201524/2/2015Mậu Ngọ [戊午]Giáp Tí [甲子]Kim QuỹXem ngày
13/4/201525/2/2015Kỷ Mùi [己未]Ất Sửu [乙丑]Kim ĐườngXem ngày
15/4/201527/2/2015Tân Dậu [辛酉]Đinh Mão [丁卯]Ngọc ĐườngXem ngày
18/4/20152/30/2015Giáp Tí [甲子]Canh Ngọ [更午]Tư MệnhXem ngày
20/4/20152/3/2015Cốc Vũ []Nhâm Thân [壬申]Tư MệnhXem ngày
22/4/20154/3/2015Mậu Thìn [戊辰]Giáp Tuất [甲戌]Thanh LongXem ngày
23/4/20155/3/2015Kỷ Tỵ [己巳]Ất Hợi [乙亥]Minh ĐườngXem ngày
26/4/20158/3/2015Nhâm Thân [壬申]Mậu Dần [戊寅]Kim QuỹXem ngày
27/4/20159/3/2015Quý Dậu [癸酉]Kỷ Mão [己卯]Kim ĐườngXem ngày
29/4/201511/3/2015Ất Hợi [乙亥]Tân Tỵ [辛巳]Ngọc ĐườngXem ngày