Xem ngày tốt

Chọn (dương lịch) : Chọn :

Ngày dương lịchNgày âm lịchCan chiXung khắcHoàng đạo 
2/8/201518/6/2015Canh Tuất [更戌]Bính Thìn [丙辰]Thanh LongXem ngày
3/8/201519/6/2015Tân Hợi [辛亥]Đinh Tỵ [丁巳]Minh ĐườngXem ngày
6/8/201522/6/2015Giáp Dần [甲寅]Canh Thân [更申]Kim QuỹXem ngày
7/8/201523/6/2015Ất Mão [乙卯]Tân Dậu [辛酉]Kim ĐườngXem ngày
9/8/201525/6/2015Đinh Tỵ [丁巳]Quý Hợi [癸亥]Ngọc ĐườngXem ngày
12/8/201528/6/2015Canh Thân [更申]Bính Dần [丙寅]Tư MệnhXem ngày
14/8/20151/7/2015Nhâm Tuất [壬戌]Mậu Thìn [戊辰]Tư MệnhXem ngày
16/8/20153/7/2015Giáp Tí [甲子]Canh Ngọ [更午]Thanh LongXem ngày
17/8/20154/7/2015Ất Sửu [乙丑]Tân Mùi [辛未]Minh ĐườngXem ngày
20/8/20157/7/2015Mậu Thìn [戊辰]Giáp Tuất [甲戌]Kim QuỹXem ngày
21/8/20158/7/2015Kỷ Tỵ [己巳]Ất Hợi [乙亥]Kim ĐườngXem ngày
23/8/201510/7/2015Xử Thử []Đinh Sửu [丁丑]Ngọc ĐườngXem ngày
26/8/201513/7/2015Giáp Tuất [甲戌]Canh Thìn [更辰]Tư MệnhXem ngày
28/8/201515/7/2015Bính Tí [丙子]Nhâm Ngọ [壬午]Thanh LongXem ngày
29/8/201516/7/2015Đinh Sửu [丁丑]Quý Mùi [癸未]Minh ĐườngXem ngày